Lagerhallar med oändliga möjligheter

En hallbyggnad från Halltec är en smart och anpassningsbar produkt som passar för en mängd olika lösningar. Beroende på vilka tillbehör som stålstommen kompletteras med kan lösningarna variera från enklaste skal till en fullt klimatkontrollerad inomhusmiljö. Det vanligaste användningsområdet för hallarna är produktionslokaler eller lager; varmlager, kallager eller torrluftslager. Men våra produkter används också i modifierat utförande som bilhallar, sporthallar, utställningshallar och butikslokaler. Vi har till och med byggt hallar på räls. Endast fantasin sätter gränser.