fbpx

Lagerhall

En lagerhall kan användas som tex tälthall, varulager, bilhall, verkstadslokaler, bulklager, flyghangar eller idrottshall.

De lagerhallar vi levererar är en flexibel lösning på en permanent byggnad. Tidsmässigt kan behovet finnas i allt från ett par månader till flera år. Vi bygger lagerhallar av stål och pvc-duk vilka fungerar som varulager, virkeslager, bilhallar, verkstadslokaler, bulklager, flyghangarer och idrottshallar. Det spelar ingen roll hur era behov ser ut – vi har alltid lösningen, en lagerhall.

Våra lagerhallar finns som standard i bredder från 10 till 40 meter. I princip kan de byggas hur långa som helst. Det är enkelt att förlänga eller korta av hallen efter olika förutsättningar. Olika typer fasader kan väljas för att passa in i omgivningen, eller för att öka intrångsskyddet.

Vanligtvis kan hallarna byggas på befintligt underlag. Våra största lagerhallar kan kräva markarbeten.

Grundlösningen för våra lagerhallar är en fribärande fackverkskonstruktion i galvaniserat stål som ger stora och fria lagringsytor. Väggar och tak består av en spänd kvalitativ PVC-duk.

Tekniken runt våra hallar har de senaste åren utvecklats enormt. Vi har möjligheter att skräddarsy en lagerhall utifrån just era behov och vi samarbetar med några av Sveriges bästa leverantörer av portar, avfuktningsaggregat, isolering, värmesystem och finansieringslösningar.

Det mest kostnadseffektiva lagret är en hall som är tät, har en bra port och en avfuktare av bra kvalitet. En klar fördel med våra lagerhallar är den långa livslängden och den korta avskrivningstiden.

Välj mellan att hyra, köpa eller leasa din lagerhall, plasthall, tälthall eller stålhall. Vi har rätt finansieringslösning för dig!

Service

Våra erfarna och utbildade montörer ser till att våra lagerhallar monteras. Vid behov utför vi även service och underhåll.

Nödhjälp

Plötsligt förändrade förutsättningar? Nya lokalbehov kan uppstå snabbt. Våra lagerhallar är flexibla till sin konstruktion och kan byggas upp snabbt.

Produkt

Vi levererar lagerhallar med CE-märkta, svensktillverkade takstolar och sadelfackverk från Deje Stål AB i Värmland.