fbpx

Ishall

En ishall från oss är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt uppföra tak över befintliga uterinkar för ishockey eller konståkning.

Våra lagerhallar kan modifieras till ishallar och är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att uppföra tak över befintliga uterinkar för ishockey eller konståkning.

Det är många som ska samsas om träningstiderna i landets ishallar. På ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kan Halltec uppföra en temporär ishall över den befintliga uterinken.
Grundlösningen för våra ishallar är en fribärande fackverkskonstruktion i galvaniserat stål. Väggar och tak består av en spänd kvalitativ PVC-duk. På insidan monteras en innerduk för att sänka u-värdet.

Vi samarbetar med några av Sveriges bästa leverantörer av portar, avfuktningsaggregat, isolering, värmesystem och finansieringslösningar. En klar fördel med våra ishallar är den långa livslängden och den korta avskrivningstiden.

Ett gott exempel på detta är när vi på rekordtid uppförde en temporär hall över den befintliga utomhusrinken i Falun. Två anledningar krävde kort byggtid av ishallen; den ordinarie ishallen stängdes mitt under pågående säsong på grund av fukt- och mögelskador. Dessutom behövde vi på Halltec uppföra den temporära ishallen innan invigningen av Skid-VM som arrangerades alldeles i anslutning till den nya hallen. Resultatet blev lyckat och ishallen fick namnet Halltec Arena. Det är ett strålande exempel på hur vi snabbt byggde en ishall av en tälthall med rätt användningsområde utan att tumma på kvaliteten.

Välj mellan att hyra, köpa eller leasa din ishall eller lagerhall, vi har rätt finansieringslösning för dig!

Referenser:
• Halltec Arena, Lugnet i Falun • Tälthall blir ishall

Service

Våra erfarna och utbildade montörer ser till att våra lagerhallar monteras. Vid behov utför vi även service och underhåll.

Nödhjälp

Plötsligt förändrade förutsättningar? Nya lokalbehov kan uppstå snabbt. Våra lagerhallar är flexibla till sin konstruktion och kan byggas upp snabbt.

Produkt

Vi levererar tälthallar med CE-märkta, svensktillverkade takstolar och sadelfackverk från Deje Stål AB i Värmland.