fbpx

Tälthall blir ishall

Tälthallen 37x66m som står över uterinken i Vilunda är en av våra ishallar.

Vill du åka skridskor? Upplands Väsby kommun har två ishallar i Vilundaparken – A-hallen och tälthallen som vi levererade under 2017.

Den befintliga ishallen i Vilunda, Upplands Väsby var i behov av renovering samtidigt som isen nyttjades av allt fler. En ekvation som gjorde att kommunstyrelsen i februari -17 beslutade att uterinken skulle få ett tak för att kunna tillgodose behovet som fanns även under renoveringen av den befintliga hallen.

Under hösten 2017 var vi i Vilunda och bygde den tälthall som nu står över uterinken. Ishallen rymmer en isyta på nästan 1800kvadratmeter.

Levererat:
• Tälthall 30-40 meters bredd

Service

Våra erfarna och utbildade montörer ser till att våra lagerhallar monteras. Vid behov utför vi även service och underhåll.

Nödhjälp

Plötsligt förändrade förutsättningar? Nya lokalbehov kan uppstå snabbt. Våra lagerhallar är flexibla till sin konstruktion och kan byggas upp snabbt.

Produkt

Vi levererar tälthallar med CE-märkta, svensktillverkade takstolar och sadelfackverk från Deje Stål AB i Värmland.