Dina uppgifter

Halltec är måna om din integritet och det är därför viktigt för oss att all behandling sker på ett korrekt vis, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. Läs vår Integritetspolicy här.

 

Halltec i Sverige AB

Skyfallsvägen 1
791 77 Falun
Anders Kvarnström Sälj/projektledare Lagerhallar 070-618 19 54
Dan Matsson Konstruktör 070-618 19 52
Maria Pettersson Administration 070-671 41 73
Johanna Flemby Ekonomi 070-550 54 31
Magnus Sjölin Service 070-688 44 08