fbpx

Maskinhall / Djurhall

För lantbrukaren bygger vi lagerhallar som garage, gårdsverkstad, tvätthall, djurhall samt spannmålsförvaring.

Våra lagerhallar kan modifieras till maskinhallar och djurhallar. De kan då användas som garage, gårdsverkstad, tvätthall, djurhall eller som förvarings-utrymme för jordbruksmaskiner, spannmål, fordon, entreprenadmaskiner eller verktyg.

Grundlösningen för våra maskinhallar är en fribärande fackverkskonstruktion i galvaniserat stål. Väggarna kan bestå av en spänd kvalitativ PVC-duk alternativt plåt på både väggar och tak.

Många tror att man behöver en varm lokal, men i själva verket är det fukten som är problemet. Rost, korrosion eller mögel kan orsaka enorma skador. För att undvika det behövs inte värme utan bara att hålla fukt och takdropp borta.

Vi samarbetar med några av Sveriges bästa leverantörer av portar, avfuktningsaggregat, isolering, värmesystem och finansieringslösningar. En klar fördel med våra hangarer är den långa livslängden och den korta avskrivningstiden.

Vanligtvis kan maskinhallarna/djurhallarna byggas på befintligt underlag. Våra största maskinhallar/djurhallar kan kräva markarbeten.

Välj mellan att hyra, köpa eller leasa en maskinhall eller djurhall, vi har rätt finansieringslösning för dig!

Referenser:
• En lagerhall anpassad för djur

Service

Våra erfarna och utbildade montörer ser till att våra lagerhallar monteras. Vid behov utför vi även service och underhåll.

Nödhjälp

Plötsligt förändrade förutsättningar? Nya lokalbehov kan uppstå snabbt. Våra lagerhallar är flexibla till sin konstruktion och kan byggas upp snabbt.

Produkt

Vi levererar tälthallar med CE-märkta, svensktillverkade takstolar och sadelfackverk från Deje Stål AB i Värmland.