fbpx

Integritetspolicy

2018-04-24

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Halltec i Sverige AB, Skyfallsvägen 1, 791 77 Falun, e-mail: info@halltec.se (nedan kallat Halltec) dess dotterbolag Byggplus i Dalarna AB, Deje Stål AB och BKM Entreprenad AB, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Halltec är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Halltec är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för affärsverksamheten hos Halltec.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

De personuppgifter Halltec samlar in är sådana som anges vid förfrågan, önskemål om offert, avtalstecknande samt åberopande av garantianspråk. De uppgifter Halltec i sådant fall samlar in är; namn, e-postadress samt företagsuppgifter. Närmare bestämmelser om detta samt ändamålen för behandlingen får du i anslutning till att du tillhandahåller oss dina personuppgifter genom att fylla i formulär på hemsidan. Dina besök på våra sociala plattformar inkluderas av ovan.

 

BEHANDLINGEN

Halltec är måna om din integritet och det är därför viktigt för oss att all behandling sker på ett korrekt vis, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. All behandling av dina personuppgifter sker enbart för de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna.

Om du vill veta vilka personuppgifter som Halltec behandlar har du rätt att begära tillgång till dessa. Du har även rätt att begära rättelse av inkorrekta personuppgifter eller radering av de uppgifter som inte behövs för att uppfylla avtal eller myndighetskrav. Om du anser att Halltecs behandling av dina personuppgifter sker på ett inkorrekt sätt har du rätt att begära en begränsning av behandlingen.

Halltec kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part så som till andra bolag i koncernen och andra samarbetspartners samt leverantörer. Halltec kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Halltec´s leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där.

Vår webbplats och sociala plattformar kan innehålla länkar till andra webbplaptser och sociala plattformar. Halltec´s integritetspolicy gäller enbart för våra platser. Halltec ansvarar inte för andra webbplatsers behandling av personuppgifter.

Halltec använder Googles tjänster för annonser, analys och uppföljning. Läs mer om Googles sekretesspolicy här.

Dina personuppgifter sparas endast så länge det finns ett behov av att spara dem för att fullfölja de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Halltec kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Halltec´s rättsliga intressen.

 

ÖVERLÅTELSE

Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan dina personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

Om du har synpunkter på behandlingen, vill använda någon av dina rättigheter enligt ovan eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss nås vi enligt nedan:

Halltec i Sverige AB, Skyfallsvägen 1, 791 77 Falun, Tel: 023-702 24 00  Mail: info@halltec.se

Du har också rätt att vända dig direkt till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se. Här hittar du även ytterligare information om hur GDPR reglerar hanteringen av personuppgifter inom EU/EES.

 

ÖVRIGT

Halltec kan komma att uppdatera och ändra denna Integritetspolicy. Om så sker kommer ändringar och nya villkor att presenteras på vår hemsida www.halltec.se.

Service

Våra erfarna och utbildade montörer ser till att våra lagerhallar monteras. Vid behov utför vi även service och underhåll.

Nödhjälp

Plötsligt förändrade förutsättningar? Nya lokalbehov kan uppstå snabbt. Våra lagerhallar är flexibla till sin konstruktion och kan byggas upp snabbt.

Produkt

Vi levererar tälthallar med CE-märkta, svensktillverkade takstolar och sadelfackverk från Deje Stål AB i Värmland.