fbpx

Bilhall

Våra lagerhallar kan modifieras till bilhallar som är anpassade för fordonsförsäljning för tex bilar, husbilar, båtar och motorcyklar.

Våra bilhallar är anpassade för fordonsförsäljning som tex bilar, husbilar, båtar, motorcyklar och skotrar. Valmöjligheterna är oändliga, oavsett om du behöver ett enkelt väderskydd eller en utställningslokal med glasade partier och uppvärmning!

Grundlösningen för våra bilhallar är en fribärande fackverkskonstruktion i galvaniserat stål som ger stora och fria golvytor. Väggarna kan bestå av en spänd kvalitativ PVC-duk. För att värma upp en bilhall är det första steget att sänka U-värdet genom att sätta dubbla dukar. En innerduk fästs på insidan av fackverken. Dubbla dukar kan reducera U-värdet i hallen från 5,0 till 2,5.  Om en varmluftshall ska värmas i mer än två-tre år, eller om den ska värmas till höga temperaturer rekommenderar vi att använda sandwichelement som väggar. Väggelementen är antingen isolerade med stenull eller PIR-skum. En stor fördel med väggelementen är den korta byggtiden, inflyttning kan ske tidigare än vid ett traditionellt byggande.

Vanligtvis kan bilhallarna byggas på befintligt underlag. Våra största bilhallar kan kräva markarbeten.

Vi samarbetar med några av Sveriges bästa leverantörer av portar, avfuktare, värmesystem och finansieringslösningar. En klar fördel med våra bilhallar är den långa livslängden och den korta avskrivningstiden.

Välj mellan att hyra, köpa eller leasa din bilhall. Vi har rätt finansieringslösning för dig!

Referenser:
• Bilhall till Toyota i Falun

Service

Våra erfarna och utbildade montörer ser till att våra lagerhallar monteras. Vid behov utför vi även service och underhåll.

Nödhjälp

Plötsligt förändrade förutsättningar? Nya lokalbehov kan uppstå snabbt. Våra lagerhallar är flexibla till sin konstruktion och kan byggas upp snabbt.

Produkt

Vi levererar lagerhallar med CE-märkta, svensktillverkade takstolar och sadelfackverk från Deje Stål AB i Värmland.