Är Halltec’s lagerhall CE-märkt?

Ja. Stomme levereras i varmgalvaniserat utförande enligt SS EN-ISO 1461. Tillverkning sker enligt EN 1090-2 och kan CE märks enligt EN 1090-1.

Behövs bygglov för en lagerhall från Halltec?

Ja. Vi hjälper dig med ritningar på lagerhallen som behövs för bygglovsansökan.

Vilka finansieringslösningar finns?

Du kan välja mellan att hyra, köpa eller leasa din lagerhall, vi har rätt finansieringslösning för dig!

I vilka storlekar kan man få Halltec’s lagerhall?

Vi utformar oftast våra lagerhallar efter varje kunds behov. En hall är sällan lik någon annan.

Dimensioneras Halltec’s lagerhall för snö och vindlaster?

Förankringen av lagerhallarna är testad för att motstå de utdragskrafter som uppstår genom påverkan av vind och snö vid normala markförhållanden. Fribärande fackverkskonstruktion är dimensionerad enligt EC3. Ingångsvärden är specifika för respektive kommuns bestämda snö och vindlaster vilka vi bygger din lagerhall efter.