fbpx

Bygglov tälthall

Vi ordnar ritningar och dokumentation till bygglovsansökan

Bygglov tälthall? Vi hjälper er

Behövs bygglov för lagerhall, industrihall, maskinhall etc? Ja – befinner man sig inom detaljplanerat område krävs temporärt eller permanent bygglov.

Alla bygglov kräver en opartisk certifierad kontrollansvarig, på Boverkets hemsida kan ni finna certifierade kontrollansvariga i er närhet.

På Halltec är vi behjälpliga med ritningar och dokumentation som krävs för bygglovsansökan, självklart helt kostnadsfritt.

Klicka här för att se våra hallar på lager

Service

Våra erfarna och utbildade montörer ser till att våra lagerhallar monteras. Vid behov utför vi även service och underhåll.

Nödhjälp

Plötsligt förändrade förutsättningar? Nya lokalbehov kan uppstå snabbt. Våra lagerhallar är flexibla till sin konstruktion och kan byggas upp snabbt.

Produkt

Vi levererar tälthallar med CE-märkta, svensktillverkade takstolar och sadelfackverk från Deje Stål AB i Värmland.