fbpx

Leveransklara lagerhallar

Har Covid-19 medfört problem för ditt företags logistik och flöde? Med kort byggtid erbjuder vi alltifrån temporära till mer permanenta lager- och tälthallar som är flexibla i både byggsätt och finansiering. 

Kontakta oss och beskriv ditt behov antingen via telefon 023-70 22 400 eller mail info@halltec.se. Vill du läsa mer om våra hallar gör du det under fliken Användningsområden.

Precis som övriga världen följer vi myndigheternas rekommendationer noggrant. Vår personal och våra kunder ska känna trygghet i att vi tar ansvar som arbetsgivare, leverantör och samhällsmedborgare.

Vad gäller våra produkter har vi märkt en viss ökad efterfrågan. Många företag fortsätter med produktionen, men får svårt att leverera ut sina varor och behöver ökad lagringskapacitet. Vi har idag ett antal begagnade hallar för omgående leverans. Vår produktionsenhet, Deje Stål AB, har i dagsläget full kapacitet att tillverka stålstommar till de lagerhallar vi erbjuder.

Service

Våra erfarna och utbildade montörer ser till att våra lagerhallar monteras. Vid behov utför vi även service och underhåll.

Nödhjälp

Plötsligt förändrade förutsättningar? Nya lokalbehov kan uppstå snabbt. Våra lagerhallar är flexibla till sin konstruktion och kan byggas upp snabbt.

Produkt

Vi levererar tälthallar med CE-märkta, svensktillverkade takstolar och sadelfackverk från Deje Stål AB i Värmland.