fbpx

Ni har tagit ställning! På norska?

Varje sekund, runt om i hela världen, ser vi hur flickors drömmar och möjligheter hotas. Flickor i många länder tillhör de mest utsatta grupperna i världen. Många flickor får inte gå i skolan, de tvingas gifta sig unga, utsätts för våld och många får barn medan de själva är barn.

Idag, den 11 oktober, är det den Internationella flickdagen. Det är en dag som barnrättsorganisationen @plansverige har skapat tillsammans med FN för att uppmärksamma flickors rättigheter. 

Tyvärr är dagen mer aktuell än på länge. @plansverige kämpar för flickors rätt till utbildning och trygghet och flickors rätt till sin egen kropp och sin egen framtid. Stöd dem i deras arbete och ta ställning #förflickorsframtid på plansverige.org/flickorsframtid!

Service

Våra erfarna och utbildade montörer ser till att våra lagerhallar monteras. Vid behov utför vi även service och underhåll.

Nödhjälp

Plötsligt förändrade förutsättningar? Nya lokalbehov kan uppstå snabbt. Våra lagerhallar är flexibla till sin konstruktion och kan byggas upp snabbt.

Produkt

Vi levererar tälthallar med CE-märkta, svensktillverkade takstolar och sadelfackverk från Deje Stål AB i Värmland.