fbpx

Sveriges Byggindustrier

Nu är vi ett av de 3600 företag i Sverige som är verksamma i den svenska bygg- och anläggningsbranschen, Sveriges Byggindustrier. Tillsammans driver vi ett flertal frågor för en attraktiv, sund och säker bransch samt för ett hållbart samhällsbyggande i världsklass.

 

 

Service

Våra erfarna och utbildade montörer ser till att våra lagerhallar monteras. Vid behov utför vi även service och underhåll.

Nödhjälp

Plötsligt förändrade förutsättningar? Nya lokalbehov kan uppstå snabbt. Våra lagerhallar är flexibla till sin konstruktion och kan byggas upp snabbt.

Produkt

Vi levererar tälthallar med CE-märkta, svensktillverkade takstolar och sadelfackverk från Deje Stål AB i Värmland.