fbpx

Elmia Wood 2017

Vi levererade paviljonger till Elmia Wood 2017, världens största mässa inom skogsbruk.

Elmia Wood är världens största mässa inom skogsbruk och arrangeras vart fjärde år. Mässan är helt uppbyggd i skogen och besökare kan se och testa skogsmaskiner och verktyg i sin naturliga miljö.

Komatsu Forest yta på ca 2000m2 användes i år, 2017 för att visa upp hela deras utbud av produkter och tjänster samt för att träffa kunder från hela världen.

I den stora montern erbjöds det, förutom maskiner, regisserad maskinshow med pyroteknik och musik. I huvudtältet, en AluVista 15x20m levererad och byggd av Halltec visades Komatsus tjänster MaxiFleet, ProAct 2.0 och simulatorer, där fanns även en ProSelect Store, där besökarna kunde handla kläder och tillbehör. Utöver huvudtältet byggde vi även mindre tält för mötesrum, café och personal. Till tälten levererade vi även matta samt värme/AC.

Service

Våra erfarna och utbildade montörer ser till att våra lagerhallar monteras. Vid behov utför vi även service och underhåll.

Nödhjälp

Plötsligt förändrade förutsättningar? Nya lokalbehov kan uppstå snabbt. Våra lagerhallar är flexibla till sin konstruktion och kan byggas upp snabbt.

Produkt

Vi levererar tälthallar med CE-märkta, svensktillverkade takstolar och sadelfackverk från Deje Stål AB i Värmland.