fbpx

Pelletshall Falu Energi & Vatten

Magasinering av 25000 ton pellets i lagerhall

Det kommunägda bolaget Falu Energi & Vatten ansvarar för el, elnät, fjärrvärme, fjärrkyla, kraftproduktion, stadsnät, återvinning samt vatten och avlopp i Falu kommun, med största drivkraft att skapa en framtidssäker infrastruktur. En infrastruktur som gör vardagen bekväm för såväl dagens Falubor som kommande generationer.
Pelletsverket som FEV investerade i under 2011 producerar ca 45000 ton pellets per år från biomassa från dalaskogarna. För att hålla lager av pellets till verket byggde vi under 2011 två stora bulkhallar för magasinering av 25000ton pellets. Pelletshallarna som är 30x78m samt 30x102m med en höjd på ca 12m smälter in i den Faluröda miljön med sin träfasad i Falurött och plåttak

Service

Våra erfarna och utbildade montörer ser till att våra lagerhallar monteras. Vid behov utför vi även service och underhåll.

Nödhjälp

Plötsligt förändrade förutsättningar? Nya lokalbehov kan uppstå snabbt. Våra lagerhallar är flexibla till sin konstruktion och kan byggas upp snabbt.

Produkt

Vi levererar tälthallar med CE-märkta, svensktillverkade takstolar och sadelfackverk från Deje Stål AB i Värmland.