fbpx

Pelletshall i Hargshamn

Pelletshallen i Hargshamn är 40x120x9m och klädd med 8 m höga träväggar invändigt, totalt 2500m2 trävägg.

Norrenergi är ett kommunalt energibolag med verksamhet i Solna och Sundbyberg. Affärsidén är att erbjuda trygg och miljövänlig fjärrvärme och fjärrkyla med lägsta möjliga miljöbelastning. Norrenergi har värmeverk som värmer stora delar av norra Stockholm. I Stockholm finns ingenstans att lagra material där man också kan gå in med så stora båtar som krävs för leveranser med pellets, och Hargshamn är därför ett strategiskt läge.

Lagerhallen som byggts i Hargshamn är en bra investering för Norrenergi. Med det här större lagret kan de köpa stora volymer av bränslet när det är som billigast under året, och därmed minska sina kostnader avsevärt.

Halltec har hjälpt till med beräkningar och projektering med mera och på det sättet har kunden sparat pengar i projektet. Bland annat förstärktes pelletshallens konstruktion för att kunna klara lasterna från pellets.

Pelletshallen i Hargshamn är 40x120x9m och är klädd med 8 m höga träväggar invändigt, totalt 2500m2 trävägg, Betongsockel, Nödutlastningsportar om 6×6 m i gavlarna för att rädda så mycket material som möjligt vid en eventuell brand, 120 m lång gångbro med en spiraltrappa i varje ände vilken används för brandöversyn 1 gång per dygn. Genomtänkt avfuktningssystem (torrluftslager) samt frånluftsfläktar kopplade mot portarna, 2 st Crawfordportar 6×6 m.

I Hargshamn har vi förutom denna lagerhallen byggt flera bulkhallar för lagring av pellets men även tälthallar för återvinning.

Levererat:
• Tälthall 30-40 meters bredd

Service

Våra erfarna och utbildade montörer ser till att våra lagerhallar monteras. Vid behov utför vi även service och underhåll.

Nödhjälp

Plötsligt förändrade förutsättningar? Nya lokalbehov kan uppstå snabbt. Våra lagerhallar är flexibla till sin konstruktion och kan byggas upp snabbt.

Produkt

Vi levererar tälthallar med CE-märkta, svensktillverkade takstolar och sadelfackverk från Deje Stål AB i Värmland.