fbpx

Pelletshall i Norrsundet

Under våren 2010 byggde Halltec en lagerhall specialanpassad till pellets som mätte 5000 m2 i storlek.

2009 var Sveriges största pelletsfabrik i gång med sin produktion i den gamla massafabrikens renseri i Norrsundet. Stora Enso satsade ca 140 miljoner kronor på en toppmodern fabrik. Råvarorna kom från det egna sågverket och från sågen i Ala. Sågspån, torrflis och kutterspån torkades och pressades i fabriken, som hade en kapacitet på 200 000 ton per år. Den enda byggnad som behövdes uppföras för pelletstillverkningen var ett nytt magasin, för lagring av pellets.

Under våren 2010 byggde Halltec ett nytt pelletslager åt Stora Enso. En lagerhall specialanpassad till pellets som mätte 5000 m2 i storlek. Nocken på tälthallen är hela 17m. Vi tog även fram en del speciallösningar för kunden som underlättade deras hantering av pellets på plats.

Efter bara 3 år i Norrsundet lades pelletsfabriken ner och flyttades till Ljusne. Under 2016/2017 flyttades även hela lagerhallen från Norrsundet till Ala Sågverk där den nu står i samma utförande. Återanvändning i dubbel bemärkelse.

Service

Våra erfarna och utbildade montörer ser till att våra lagerhallar monteras. Vid behov utför vi även service och underhåll.

Nödhjälp

Plötsligt förändrade förutsättningar? Nya lokalbehov kan uppstå snabbt. Våra lagerhallar är flexibla till sin konstruktion och kan byggas upp snabbt.

Produkt

Vi levererar tälthallar med CE-märkta, svensktillverkade takstolar och sadelfackverk från Deje Stål AB i Värmland.