fbpx

Tillfällig butikslokal i tälthall

Vi levererade under 2012 och 2013 en helhetslösning till kund i form av en tillfällig butikslokal.

Under 2012 kom Lidl Sverige KB med frågan om vi kunde leverera en tillfällig butikslokal till flera orter runt om i Sverige. Lidl hade beslutat att byta golv i de befintliga butikslokalerna och för att underlätta och effektivisera för renoveringen samt fortsätta ha butiken öppen för sina kunder behövdes tillfälliga lokaler som butikerna under drygt en månad kunde flytta in i.

Halltec levererade under 2012 och 2013 en helhetslösning till kunden där en Aluhall 15x30meter utgjorde grunden till ordern. Tältet utrustades med ett extra lager av golv i form av 18mm karosseriplyfa på tältets redan befintliga kassettgolvskivor för att klara vikterna av bland annat truckar och liftar som kunden skulle använda sig av för att ta in inredning och varor under hyresperioden. Entrén byggde vi in med tak för förvaring av kundvagnar och vid in- och utgång monterade vi eldrivna skjutdörrar i glas för att underlätta för kunderna. Vi producerade en ny gaveltriangel speciellt framtagen för kunden med deras logga.

För att miljön interiört skulle hålla de krav som ställs på en livsmedelsbutik levererade vi en lösning som både kunde tillhandahålla kyla och värme men som även avfuktade och ventilerade via takluftkanaler med fläktar monterade i taket.

Service

Våra erfarna och utbildade montörer ser till att våra lagerhallar monteras. Vid behov utför vi även service och underhåll.

Nödhjälp

Plötsligt förändrade förutsättningar? Nya lokalbehov kan uppstå snabbt. Våra lagerhallar är flexibla till sin konstruktion och kan byggas upp snabbt.

Produkt

Vi levererar tälthallar med CE-märkta, svensktillverkade takstolar och sadelfackverk från Deje Stål AB i Värmland.