fbpx

Världens största saltlagerhall?

I Farehamnen, Varberg har vi byggt en bulkhall på 40x132x6m för Vägverket Produktion AB´s saltlagning.

Det varierande vinterklimatet i Sverige gör att det finns stora behov av att lagra salt. En mild vinter innebär mindre saltförbrukning, men beredskap måste finnas för kallare klimat och därmed större saltförbrukning.

Vägverket Produktion behövde i och med detta en ny upplagsyta för saltet. I Farehamnen, Varberg har vi byggt en bulkhall på 40x132x6m för Vägverket Produktion AB´s saltlagning.

Kurth-Olof Larsson som är platschef för markarbeten inom driftområde Varberg, berättar att de först jämnat till och förstärkt ytan. Därefter har elledningar och sugledningar från havet installerats. De ledningarna suger upp vattnet till en saturatoranläggning som tillverkar saltlösning. Den anläggningen kommer att flyttas från driftområdet till hamnen i ett senare skede.

– Vi asfalterade hela ytan och därefter gjöts fyra meter långa betongfundament som själva stålkonstruktionen för saltlagerhallen monterats på, säger Kurth-Olof Larsson.

Vägverket Produktion kommer att använda havsvatten för tillverkning av saltlösning. Saltet från upplaget i Varberg förser driftområdena i Halland, Göteborg och delar av Småland med salt. De transporterna sker med lastbil. Saltlösningen som tillverkas i Varbergs hamn förser enbart driftområdet i Varberg.

 

Service

Våra erfarna och utbildade montörer ser till att våra lagerhallar monteras. Vid behov utför vi även service och underhåll.

Nödhjälp

Plötsligt förändrade förutsättningar? Nya lokalbehov kan uppstå snabbt. Våra lagerhallar är flexibla till sin konstruktion och kan byggas upp snabbt.

Produkt

Vi levererar tälthallar med CE-märkta, svensktillverkade takstolar och sadelfackverk från Deje Stål AB i Värmland.