fbpx

Simhall, den nya lagerhallen

 

Näckenbadet i Nackakommun är slitet och kommer inom en snar framtid vara uttjänt. Därför har Nacka kommun beslutat att en ny simhall ska byggas på samma plats. Under byggtiden kommer det finnas en tillfällig bassäng i en provisorisk hallbyggnad från oss som sätts upp vid idrottsplatsen. Under våren kommer byggnationen av den tillfälliga simhallen ta fart. När den nya simhallen är klar 2020 kommer ersättningsbassängen att monteras ner. 

 

Service

Våra erfarna och utbildade montörer ser till att våra lagerhallar monteras. Vid behov utför vi även service och underhåll.

Nödhjälp

Plötsligt förändrade förutsättningar? Nya lokalbehov kan uppstå snabbt. Våra lagerhallar är flexibla till sin konstruktion och kan byggas upp snabbt.

Produkt

Vi levererar lagerhallar med CE-märkta, svensktillverkade takstolar och sadelfackverk från Deje Stål AB i Värmland.